Οι πολιτικές και θέσεις μας

Οι πολιτικές και θέσεις μας

Στη Baxter, έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να διατηρούμε τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα, ενώ πραγματοποιούμε την αποστολή μας να διασώζουμε και να διατηρούμε ζωές ανά τον κόσμο. Έχουμε αναλάβει την πλήρη δέσμευση να διατηρούμε διαφάνεια στις πολιτικές και θέσεις σας, καθώς συμβάλλουν στην καθοδήγησή μας να διατηρούμε αυτά τα πρότυπα.

Πολιτικές

Δηλώσεις θέσης