Ιστορίες ασθενών

Ιστορίες ασθενών

Οι εμπειρίες των ασθενών εμπνέουν το έργο μας και αποτελούν την κινητήριο δύναμη της αφοσίωσής μας στην εξέλιξη νέων προτύπων φροντίδας.