Σταδιοδρομία

Σταδιοδρομία

Μια σημαντική σταδιοδρομία.

Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να παρέχουμε μια συμμετοχική και ανταποδοτική εργασιακή εμπειρία που αποτυπώνει το πάθος που οι εργαζόμενοί μας φέρνουν στην αποστολή μας για διάσωση και διατήρηση της ζωής.

Η εταιρεία μας προάγει μια κουλτούρα διαφορετικότητας και ενσωμάτωσης, όπου οι εργαζόμενοί μας ενθαρρύνονται να μαθαίνουν, να εξελίσσονται και να καινοτομούν, καθώς κάνουν ουσιαστική διαφορά για εκατομμύρια άτομα ανά τον κόσμο. Εμπνευσμένοι από την αποστολή μας, συνεχίζουμε να διαμορφώνουμε τον χώρο του φαρμάκου με επαναστατικές ανακαλύψεις σε βασικά προϊόντα που επεκτείνουν την πρόσβαση και βελτιώνουν την ποιότητα φροντίδας, καθώς και την ικανοποίηση των ασθενών και των παρόχων.

Προσλαμβάνουμε ένα ευρύ φάσμα ατόμων με ταλέντα και διάθεση, καθώς και διαφορετικές δεξιότητες και υπόβαθρο, από επιστήμονες και ερευνητές, έως επαγγελματίες του κλάδου στους τομείς της παραγωγής, της μηχανολογίας και τεχνολογίας, της νομικής, του μάρκετινγκ και των πωλήσεων, μεταξύ άλλων. Μάθετε περισσότερα για τη σταδιοδρομία που μπορείτε να ακολουθήσετε σε τομείς ενδιαφέροντος της Baxter.jobs.baxter.com

Scientist in a lab

Μια ευκαιρία να επηρεάσετε τις ζωές των άλλων

Η κουλτούρα μας προάγει την προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη. Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να μαθαίνουν και να καινοτομούν, καθώς κάνουν ουσιαστική διαφορά για εκατομμύρια ανθρώπους.  Μάθετε περισσότερα σχετικά για τις πολλές επιλογές σταδιοδρομίας στη Baxter, εξερευνήστε τους επαγγελματικούς τομείς που ταιριάζουν καλύτερα στους στόχους και στην εξειδίκευσή σας.

High Performing Teams

Ομάδα υψηλής απόδοσης

Η Baxter προσλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ατόμων με ταλέντα και διάθεση, καθώς και διαφορετικές δεξιότητες και υπόβαθρο, από επιστήμονες και ερευνητές έως επαγγελματίες του κλάδου στους τομείς της παραγωγής, της μηχανολογίας και τεχνολογίας, της νομικής, του μάρκετινγκ και των πωλήσεων, μεταξύ άλλων.

Ταλέντο και δέσμευση

Απασχόληση των εργαζομένων μας με έμπνευση για το μέλλον

Διαφορετικότητα στο εργατικό δυναμικό

Η Baxter πιστεύει ότι ένας χώρος εργασίας διαφορετικότητας και ενσωμάτωσης μπορεί να ωθήσει την καινοτομία, να δημιουργήσει συνεργασίες εμπιστοσύνης και να συνεισφέρει στην επιτυχία και στη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Αυτός ο τρόπος σκέψης αποτελεί το θεμέλιο της παγκόσμιας στρατηγικής ενσωμάτωσης της Baxter, μια δέσμευση για προσέλκυση και διατήρηση ενός εργατικού δυναμικού που διακρίνεται για τη διαφορετικότητά του και να ενσωματώνεται ευέλικτα στις συνεργασίες μας με όλους τους συμμετόχους.

Επαγγελματική ανάπτυξη

Στη Baxter, επενδύουμε στην ανάπτυξη και ανέλιξη των εργαζομένων μας και προσφέρουμε ολοκληρωμένα προγράμματα που δημιουργούν ηγετικά στελέχη που προωθούν την καινοτομία με εστίαση στον ασθενή. Η προσέγγισή μας στην επαγγελματική ανέλιξη βασίζεται στην αναπτυξιακή φιλοσοφία της εταιρείας, η οποία δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η επαγγελματική ανέλιξη προκύπτει από έναν συνδυασμό εργασιακών εμπειριών, σχέσεων και εκπαίδευσης και αποτελεί μια κοινή ευθύνη μεταξύ των εργαζόμενων και των προϊσταμένων τους.

Παροχές

Ένα κρίσιμο στοιχείο του οράματος της Baxter είναι να είμαστε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, η Baxter παρέχει στους εργαζόμενούς μας ολοκληρωμένα πακέτα αμοιβών και παροχών. Η φιλοσοφία μας για τις συνολικές αποδοχές σε διεθνές επίπεδο είναι να προσφέρουμε ανταγωνιστικές για την αγορά αμοιβές, ενώ ταυτόχρονα ανταμείβουμε τους εργαζομένους μας, τόσο για την ατομική όσο και για την επιχειρηματική τους απόδοση.

Κουλτούρα καινοτομίας

Η κουλτούρα καινοτομίας μας προάγει την προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη. Οι εργαζόμενοί μας ενθαρρύνονται να ανελιχθούν με την εύρεση διαδρομών ουσιαστικών καινοτομιών που κάνουν τη διαφορά σε εκατομμύρια ασθενών ανά τον κόσμο.

Σχετικοί κεντρικοί τίτλοι