Παγκόσμια Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Παγκόσμια Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 26 Νοεμβρίου 2018

Η εταιρεία Baxter (Ελλάς) Ε.Π.Ε. της Baxter έχει αναλάβει τη δέσμευση να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας.  Αυτή η Διαδικτυακή Δήλωση για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων») προορίζεται για την ενημέρωσή σας όσον αφορά το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιούμε, και περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με κατάλληλους μηχανισμούς μεταφοράς δεδομένων διασυνοριακά.  Παρακαλούμε διαβάστε τα ακόλουθα προσεκτικά για να κατανοήσετε τις πρακτικές μας σχετικά με τις Προσωπικές Πληροφορίες σας και τον τρόπο χειρισμού τους.

Πεδίο εφαρμογής της Διαδικτυακής Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τους ιστοτόπους της Baxter ή των συνδεδεμένων με την Baxter εταιρειών που συνδέονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όταν κάνετε κλικ στον σύνδεσμο «Προσωπικά Δεδομένα στην Baxter» στο κάτω μέρος μιας σελίδας, καθώς και τις κινητές εφαρμογές ή άλλες ψηφιακές υπηρεσίες που συνδέουν ή αναρτούν την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («Ιστότοποι της Baxter»).  Ο χειρισμός των Προσωπικών σας Δεδομένων στους ιστοτόπους που τελούν υπό τη διαχείριση της Baxter ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών δύναται να διαφέρει από τους όρους της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  Αυτοί οι ιστότοποι θα αναρτήσουν μια Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προσαρμοσμένη στις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων του συγκεκριμένου ιστοτόπου.  Όποτε χρησιμοποιείτε έναν ιστότοπο της Baxter, σας ενθαρρύνουμε να ελέγξετε τους όρους της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που αναρτάται στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Ποιες νοούνται ως Προσωπικές Πληροφορίες

Νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο.  Οι προσωπικές πληροφορίες περιλαμβάνουν, παραδείγματος χάριν, το όνομά σας, τον αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, ένα επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν ειδικά τα σωματικά, φυσιολογικά,  , γενετικά, ψυχολογικά, οικονομικά, πολιτιστικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά της ταυτότητάς σας.

Τι είδους Προσωπικές Πληροφορίες συλλέγουμε

Μπορεί να συλλέξουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας στους Ιστότοπους της Baxter ως ακολούθως:

 • Στοιχεία επικοινωνίας. Αυτά μπορεί να είναι το όνομα, η διεύθυνση κατοικίας ή άλλη φυσική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου, ο αριθμό φαξ, η επωνυμία του οργανισμού ή και ο τίτλος της θέσης εργασίας σας όταν υποβάλετε ένα έντυπο επικοινωνίας, έντυπα με σχόλια/παρατηρήσεις ή μια αίτηση εργασίας online.
 • Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης των Ιστότοπων της Baxter.  Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το μοναδικό επαγγελματικό αναγνωριστικό, τον αριθμό τηλεφώνου, άλλα μοναδικά αναγνωριστικά και πληροφορίες προτίμησης, όπως το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης, τις προτιμήσεις για λόγους μάρκετινγκ, τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου («IP») ή cookie, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες που μπορεί να θεωρούνται Προσωπικές Πληροφορίες, καθώς και πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, αλλά αντιστοιχούν στη συσκευή, τον τύπο προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας, την πλοήγηση και τη συμπεριφορά περιήγησής σας από τις ενέργειες που κάνετε στον ιστότοπό μας.  (Δείτε την ενότητα «Τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούμε»).

Πώς χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας

Ανάλογα με τον τρόπο που επιλέγετε να αλληλεπιδράσετε μαζί μας στον Ιστότοπο της Baxter, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας που επιλέγετε να μας παράσχετε για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, τα οποία περιλαμβάνουν την παροχή σε εσάς από εμάς ενημερώσεων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας ή τις πληροφορίες που μας παρέχετε στα έντυπα σχολίων/παρατηρήσεων για να σας παράσχουμε πληροφορίες για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα προγράμματα ή άλλο επικοινωνιακό υλικό μάρκετινγκ ή διαφημιστικό της Baxter, ή για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε έρευνες ή ερωτηματολόγια. Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε με τη συναίνεσή σας και ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε για τους νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς της επικοινωνίας  μαζί σας και της παροχής σε εσάς με πληροφορίες για την επιχειρηματική δραστηριότητά μας. Η παροχή των Προσωπικών Πληροφοριών σας προς εσάς είναι οικειοθελής.  Μπορείτε πάντα να αρνηθείτε να παράσχετε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας σε εμάς.  Αν επιλέξετε να μην μας παράσχετε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας, τότε δε θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας παράσχουμε ορισμένες πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες.  Αν συλλέξαμε τις πληροφορίες σας με τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε πάντα να την αποσύρετε ακολουθώντας τις οδηγίες που σας δόθηκαν όταν δώσατε τη συγκατάθεσή σας ή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο τέλος της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

  Τις πληροφορίες που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους της Baxter τις χρησιμοποιούμε για την άσκηση των νόμιμων συμφερόντων μας  για τη διαχείριση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την προστασία των ιστοτόπων, δικτυακών συστημάτων και άλλων στοιχείων του ενεργητικού μας και για να σας ενημερώνουμε για τις δυνατότητες και διάφορες λειτουργίες των ιστότοπων της Baxter. Μπορεί, επίσης, να συγκεντρώσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω της χρήσης των Τοποθεσιών της Baxter από εσάς για να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών μας και να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και την απόδοση των Τοποθεσιών της Baxter.  
 • Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για θεραπεία, ώστε να διασφαλίσουμε υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης, των ιατρικών προϊόντων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων μας.  Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες για συμμόρφωση με τις κατά νόμο  υποχρεώσεις μας ή προς τις ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις σχετικές υποχρεώσεις τήρησής τους και ως ακολούθως:
  • για τους σκοπούς της αναφοράς ανεπιθύμητων συμβάντων, της υλικοεπαγρύπνησης, της φαρμακοεπαγρύπνησης, της ασφάλειας προϊόντων και άλλες υποχρεώσεις αναφοράς,
  • για ανταπόκριση στα νόμιμα αιτήματα των δημόσιων αρχών, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης των απαιτήσεων εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου, π.χ. διερεύνηση απάτης ή ανταπόκριση σε αίτημα των κρατικών αρχών,
  • για την έρευνα πιθανών παραβιάσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της δικής μας, των χρηστών των Ιστότοπων της Baxter ή άλλων.
 • Όπου επιτρέπεται από το νόμο, μπορεί, επίσης, να διευρύνουμε ή να συνδυάσουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών σας, με πληροφορίες που σας αφορούν και τις οποίες λαμβάνουμε από τρίτους για τους ίδιους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω. Οι προσωπικές πληροφορίες σας μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προφίλ για τους ίδιους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω. Μπορείτε να προβάλετε αντιρρήσεις στη δημιουργία προφίλ μέσω της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση [email protected] ή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο τέλος της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Όταν η παροχή ορισμένων πληροφοριών είναι οικειοθελής θα το επισημαίνουμε  και θα μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή, όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για άλλους σκοπούς, οι οποίοι δεν ορίζονται ανωτέρω, θα σας ενημερώσουμε για τους συγκεκριμένους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών σας και, όταν απαιτείται, τη βάση επί της οποίας το πράττουμε κατά τον χρόνο συλλογής των πληροφοριών από εσάς στο βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία.

Τρόπος κοινοποίησης των Προσωπικών Πληροφοριών που συλλέγουμε

Κοινοποίηση στις συνδεδεμένες εταιρείας και θυγατρικές της Baxter

Η Baxter είναι μια παγκόσμια εταιρεία και κοινοποιεί προσωπικές πληροφορίες στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και θυγατρικές της εταιρείες για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες εταιρείες και θυγατρικές της Baxter, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected].

Κοινοποίηση σε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς

Κοινοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε εταιρείες τρίτων που παρέχουν υπηρεσίες για να μας βοηθήσουν στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και λειτουργικότητες που σχετίζονται με τις Ιστοσελίδες της Baxter, όπως φιλοξενία (hosting) των Ιστότοπων της Baxter, παροχή υπηρεσιών διαχείρισης συστημάτων πληροφορικής και υποστήριξης χρηστών ή εξυπηρέτησης πελατών. Σε αυτές τις εταιρείες τρίτων απαγορεύεται η χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας με οποιονδήποτε τρόπο, παρά μόνο για την παροχή υπηρεσιών σε εμάς και απαιτούμε από αυτές την παροχή επαρκούς επιπέδου προστασίας των προσωπικών πληροφοριών σας.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών της Baxter, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected]

Κοινοποίηση για άλλους σκοπούς

Μπορεί, επίσης, να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για τους σκοπούς της θεραπείας, ώστε να διασφαλίσουμε υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης, των ιατρικών προϊόντων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων μας.  Μπορούμε, επίσης, να κοινοποιήσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες για συμμόρφωση με τις κατά νόμον υποχρεώσεις μας και προς τις ρυθμιστικές αρχές περιλαμβάνοντας, χωρίς να περιορίζονται στις υποχρεώσεις μας σχετικά με την αναφορά ανεπιθύμητων συμβάντων, την υλικοεπαγρύπνηση, την φαρμακοεπαγρύπνηση, την ασφάλεια προϊόντων και άλλων υποχρεώσεων αναφοράς, ή για την ανταπόκριση στα νόμιμα αιτήματα των δημόσιων αρχών, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης των απαιτήσεων εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου (π.χ. διερεύνηση απάτης ή ανταπόκριση σε αίτημα των κρατικών αρχών).  Μπορεί, επίσης, να κοινολογήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε τρίτους, εφόσον χρειάζεται για την έρευνα δυνητικών περιστατικών δεδομένων ή για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της δικής μας, των χρηστών των Ιστοσελίδων μας ή άλλων.

Η Baxter ενδέχεται να συμμετάσχει σε συγχώνευση, εξαγορά ή πώληση τμήματος ή του συνόλου όλων των στοιχείων ενεργητικού της (Συναλλαγή) που περιλαμβάνει τις προσωπικές πληροφορίες σας. Εάν η Baxter συμμετέχει σε Συναλλαγή, θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και ανακοίνωσης στους Ιστότοπους της Baxter για οποιασδήποτε μεταβολή στην ιδιοκτησία, χρήσεων των προσωπικών πληροφοριών σας και επιλογών που μπορεί να έχετε σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες σας.  Η Baxter δεν πωλεί τις προσωπικές πληροφορίες σας σε τρίτους.

Χαρακτηριστικά των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Οι Ιστότοποι της Baxter περιλαμβάνουν συνδέσμους που σας μεταφέρουν στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της Baxter που βρίσκονται στις τοποθεσίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook και LinkedIn. Οι σελίδες μας στις τοποθεσίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διέπονται από την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της εταιρείας που την παρέχει.

Φόρουμ/Ιστολόγιο

Ορισμένοι Ιστότοποι της Baxter παρέχουν δημόσια προσβάσιμα ιστολόγια ή κοινοτικά φόρα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα εν λόγω ιστολόγια ή κοινοτικά φόρα δεν τελούν υπό τη διαχείριση της Baxter.  Οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχετε σε αυτά μπορεί να τις διαβάζουν, να τις συλλέγουν ή να τις χρησιμοποιούν όποιοι που έχουν πρόσβαση σε αυτούς.  Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τις δηλώσεις περί προσωπικών δεδομένων των άλλων τοποθεσιών, καθώς δεν έχουμε τον έλεγχο επί των πληροφοριών που υποβάλλονται σε αυτούς τους τρίτους, ή συλλέγονται από αυτούς, και η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν καλύπτει δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε άλλους ιστοτόπους.

Σύνδεσμοι

Οι Ιστότοποι της Baxter μπορεί να περιέχουν συνδέσμους σε άλλους ιστοτόπους των οποίων οι πρακτικές πληροφόρησης μπορεί να διαφέρουν από τις δικές μας. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τις δηλώσεις περί προσωπικών δεδομένων των άλλων τοποθεσιών, καθώς δεν έχουμε τον έλεγχο επί των πληροφοριών που υποβάλλονται σε αυτούς τους τρίτους, ή συλλέγονται από αυτούς, και η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν καλύπτει δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε άλλους ιστοτόπους.

Διεθνείς μεταφορές των Προσωπικών Πληροφοριών σας

Η Baxter είναι μια παγκόσμια εταιρεία και, συνεπώς, χρησιμοποιεί παγκόσμιους προμηθευτές και υπεργολάβους, καθώς και παγκόσμια συστήματα και εφαρμογές πληροφορικής.  Συνεπώς, οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς μπορεί να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται εκτός της χώρας σας, η οποία μπορεί να έχει λιγότερο αυστηρούς ή να μην έχει καθόλου νόμους για την προστασία των δεδομένων σε σύγκριση με αυτούς της χώρας σας.

Αν βρίσκεστε στην/στον Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («ΕΕ/ΕΟΧ»), ισχύουν οι ακόλουθοι όροι για τις Προσωπικές Πληροφορίες: Οι προσωπικές πληροφορίες σας μπορεί να μεταφέρονται στις παγκόσμιες συνδεδεμένες εταιρείες μας και στους εργαζόμενους και υπεργολάβους μας, οι οποίοι εργάζονται για εμάς και βρίσκονται εκτός της ΕΕ/του ΕΟΧ για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εάν συμβεί αυτό, θα λάβουμε τα κατά νόμο απαιτούμενα βήματα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων («GDPR») για να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες (π.χ., τυπικές συμβατικές ρήτρες) για την προστασία των Προσωπικών Πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected] ή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω για να ζητήσετε αντίγραφο των ασφαλιστικών δικλείδων που εφαρμόζουμε για την προστασία των Προσωπικών Πληροφοριών και δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας όταν οι Προσωπικές Πληροφορίες σας μεταφέρονται εκτός της ΕΕ/του ΕΟΧ.

Τα δικαιώματά σας

Υπό ορισμένες περιστάσεις, οι κατά τόπους νόμοι προστασίας δεδομένων και ορισμένοι κατά τόπους νόμοι (συμπεριλαμβανομένου του GDPR) σας παρέχουν δικαιώματα αναφορικά με τις προσωπικές πληροφορίες σας. Αυτά τα δικαιώματα διαφέρουν κατά χώρα/περιοχή. Αυτά τα δικαιώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:  

 • Αν χρησιμοποιούμε ή κοινολογούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας με βάση τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. Σημειωτέων ότι η απόσυρση της συγκατάθεσής σας δε θα επηρεάσει τη νομιμότητα των χρηστών μας ούτε την κοινοποίηση των συγκεκριμένων πληροφοριών πριν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.
 • Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας ή αντίγραφα αυτών, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης για την ενδεχόμενη διατήρηση προσωπικών πληροφοριών αναφορικά με εσάς, και, αν συμβεί αυτό, τι είδους και για ποιον σκοπό. Μπορείτε, επίσης να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το ποιοι έχουν λάβει τις προσωπικές πληροφορίες σας.
 • Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών πληροφοριών σας, αν νομίζετε ότι είναι ανακριβείς ή ελλιπείς ή να ζητήσετε τη απάλειψη ή διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών σας, εκτός εάν έχουμε τη νομική υποχρέωση να τις διατηρήσουμε ή άλλως μας επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία τη διατήρησή τους.
 • Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας και να μην τις διαγράψουμε.
 • Μπορείτε να ζητήσετε να σας παράσχουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας που λαμβάνουμε από εσάς με βάση τη συγκατάθεσή σας ή με σύμβαση έτσι ώστε να μπορείτε να τις αποθηκεύσετε και να τις επαναχρησιμοποιήσετε για προσωπική χρήση σας και μπορείτε να μας ζητήσετε να τις παράσχουμε σε άλλον οργανισμό.    

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας με την πρόσβαση στο προφίλ του λογαριασμού σας για συγκεκριμένο Ιστότοπο της Baxter, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] ή επικοινωνώντας με το Παγκόσμιο Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Global Privacy Office) με τη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται στο τέλος της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε ορισμένες χώρες, έχετε, επίσης, το δικαίωμα να υποβάλετε τις αντιρρήσεις σας στη χρήση και κοινολόγηση των προσωπικών πληροφοριών σας για ορισμένους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων συμφερόντων μας και για τους σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ.  Μπορείτε να υποβάλετε τις αντιρρήσεις σας οποιαδήποτε στιγμή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας για τους σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ και μπορείτε να κάνετε με την επιλογή σας για διαγραφή της συνδρομής σας (opt out) σε επικοινωνιακό υλικό μάρκετινγκ ή προωθητικό σύμφωνα με τις οδηγίες για διαγραφή συνδρομής που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη επικοινωνία.  Αν δεν μπορείτε να υποβάλετε τις αντιρρήσεις σας για διαγραφή της συνδρομής σας κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποστείλατε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  [email protected] ή επικοινωνήστε μαζί μας με τη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται κατωτέρω με σκοπό να ασκήσετε το δικαίωμά σας εναντίωσης. Αν έχετε ερωτήσεις για τον τρόπο που καθορίζουμε ότι η επεξεργασία αποβλέπει στα νόμιμα συμφέροντά μας ή αν θέλετε να υποβάλετε τις αντιρρήσεις σας την επεξεργασία που εκτελούμε επί αυτής της βάσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected] ή στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται κατωτέρω.  Αν πιστεύετε ότι χρησιμοποιούμε, κοινολογούμε ή άλλως επεξεργαζόμαστε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας κατά τρόπο που δεν συνάδει με τη νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της χώρας σας.

Θα χειριστούμε οποιοδήποτε αίτημα άσκησης των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σας επισημαίνεται ότι, ανάλογα με τις περιστάσεις, ορισμένα από τα ανωτέρω δικαιώματα ενδεχομένως να μην ισχύουν.

Τήρηση δεδομένων

Οι προσωπικές πληροφορίες σας θα τηρηθούν μόνο για όσο διάστημα θεωρούμε ότι είναι εύλογα απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών που παρατίθενται ανωτέρω ή για όσο διάστημα απαιτείται κατά τον νόμο να τις τηρήσουμε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες περιόδους τήρησης.

Ανήλικοι

Οι Ιστότοποι της Baxter δεν απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών και δεν συλλέγουμε, εν γνώσει μα, Προσωπικές Πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών. Αν νομίζετε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικές Πληροφορίες από παιδί ηλικίας κάτω των 13 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected].  Όπως απαιτείται από τη νομοθεσία, αν συλλέξουμε Προσωπικές Πληροφορίες από ανήλικο ηλικίας 13 ετών ή μεγαλύτερο επί της βάσης της συγκατάθεσης, ζητάμε υποχρεωτικά γονική συγκατάθεση.

Τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούμε

Οι Ιστότοποι της Baxter χρησιμοποιούν διάφορες τεχνολογίες με σκοπό να παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ως ακολούθως.

Cookies

Όπως πολλοί ιστότοποι, οι ιστότοποι της Baxter μπορεί να χρησιμοποιούν «cookies». Το «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο που μεταφέρεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας για να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε το περιεχόμενο (π.χ., μας βοηθά να καθορίσουμε ποια τμήματα της τοποθεσίας είναι δημοφιλή και ποια είναι λιγότερο δημοφιλή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτούς τους τομείς στο μέλλον) και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο του ιστοτόπου για τους επισκέπτες μας. Δε θα συνδυάσουμε τις πληροφορίες από τα cookies με οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που έχετε υποβάλει σε εμάς. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας για να απορρίπτει τα cookies και να σας ενημερώνει πότε ένα cookie τοποθετείται στον υπολογιστή σας.

Όπως ισχύει για τους περισσότερους ιστοτόπους, συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες αυτόματα. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP), τις σελίδες αναφοράς/εξόδου, τα αρχεία που προβάλλονται στην τοποθεσία σας (π.χ., σελίδες HTML, γραφικά, κ.λπ.), το λειτουργικό σύστημα, την ημερομηνία/χρονοσήμανση ή και τα δεδομένα περιήγησης για την ανάλυση τάσεων αθροιστικά και τη διαχείριση της τοποθεσίας.  Οι διευθύνσεις IP και τα άλλα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα μπορεί να θεωρούνται προσωπικές πληροφορίες σε ορισμένες χώρες.  

Η χρήση των cookies ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις εξιδικευμένες λειτουργίες των ιστοτόπων της Baxter. Επομένως, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην πολιτική των cookies για τον δικτυακό ιστότοπο της Baxter για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικές με τη χρήση των cookies.

Γενικά, χρησιμοποιούμε τα cookies (και τις άλλες τεχνολογίες που προσδιορίζονται παρακάτω) για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την παροχή υπηρεσίας: Ένα cookie μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σας παράσχει μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Για παράδειγμα, αν συνδέεστε σε τμήμα ελεγχόμενης πρόσβασης στην τοποθεσία μας, ρυθμίζουμε ένα προσωρινό cookie περιόδου λειτουργίας για να καθοριστεί ότι έχει ελεγχθεί η ταυτότητά σας. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα cookie αποτελούνται από τυχαία δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τον διακομιστή για να ελέγχουν την ταυτότητα των αιτημάτων του προγράμματος περιήγησης στον διακομιστή για τη συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας. Αν επιλέξετε να μην αποδεχθείτε ένα προσωρινό cookie, δε θα μπορέσετε να πλοηγηθείτε σε αυτές τις online εφαρμογές. Χρησιμοποιούμε, επίσης, ένα cookie όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και ζητάμε τεκμηρίωση ή ανταπόκριση από εσάς. Όταν συμπληρώνετε ένα έντυπο, μπορεί να σας δοθεί η δυνατότητα της παράδοσης ενός cookie από τον ιστότοπό μας στον τοπικό σκληρό δίσκο. Πιθανόν να επιλέξετε να λάβετε αυτόν τον τύπο του cookie για να εξοικονομήσετε χρόνο στην συμπλήρωση εντύπων ή και κατά την επανεπίσκεψη στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση των cookie σε επίπεδο μεμονωμένων προγραμμάτων περιήγησης, αλλά αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookie, μπορεί να περιοριστεί η χρήση ορισμένων χαρακτηριστικών ή λειτουργιών στον ιστότοπο ή στην υπηρεσία μας από εσάς.
 • Για να παρέχουμε μια υπηρεσία: Ένα cookie μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σας παρέχει μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Για παράδειγμα, εάν συνδεθείτε σε μια περιοχή του ιστότοπού μας με ελεγχόμενη πρόσβαση, ορίσαμε ένα προσωρινό cookie περιόδου σύνδεσης για να διασφαλίσουμε ότι θα λάβετε την απαραίτητη πιστοποίηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα cookies αποτελούνται από τυχαία δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τον διακομιστή για την εξακρίβωση της ταυτότητας των αιτημάτων του προγράμματος περιήγησης από το διακομιστή για τη συγκεκριμένη περίοδο σύνδεσης. Αν επιλέξετε να μην αποδεχθείτε ένα προσωρινό cookie, δεν θα μπορείτε να πλοηγηθείτε σε αυτές τις διαδικτυακές εφαρμογές. Χρησιμοποιούμε επίσης ένα cookie κατά την επίσκεψή σας στον Τοπικό Δικτυακό τόπο της Baxter όταν μας ζητήσετε μια τεκμηρίωση ή απάντηση σε κάτι. Όταν συμπληρώνετε μια φόρμα, μπορεί να σας δοθεί η δυνατότητα να επιτρέψετε στον Τοπικό σας Ιστότοπο Baxter να τοποθετήσει ένα cookie στον σκληρό δίσκο σας. Μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε αυτό το είδος cookie για να εξοικονομήσετε χρόνο κατά τη συμπλήρωση των εντύπων ή/και την επανεπίσκεψη του ιστοτόπου μας. Μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση των cookies από κάθε πρόγραμμα περιήγησης, αλλά εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορεί να περιοριστεί η χρήση ορισμένων υπηρεσιών ή λειτουργιών στον ιστότοπο ή την υπηρεσία μας.
 • Για να διευκολύνετε τη χρήση του ιστότοπου: Εάν ένα cookie χρησιμοποιηθεί, ο τοπικός Baxter ιστότοπός σας θα μπορεί να θυμάται πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις και την κίνηση σας, είτε μέχρι να κλείσετε το τρέχον παράθυρο του προγράμματος περιήγησης (εάν το cookie είναι προσωρινό) ή μέχρι να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε το cookie . Πολλοί χρήστες προτιμούν να χρησιμοποιούν cookies για να τους βοηθήσουν να πλοηγούνται σε έναν ιστότοπο όσο το δυνατόν πιο ξεκούραστα.    
 • Για να κατανοήσουμε τους επισκέπτες μας: Όταν επισκέπτεστε τον τοπικό σας Baxter ιστότοπο, οι υπολογιστές μας ενδέχεται να συλλέγουν αυτόματα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε στατιστικά στοιχεία και άλλα δεδομένα, όπως πόσοι άνθρωποι επισκέπτονται τον ιστότοπό μας, τη διεύθυνση ΙΡ του χρήστη, ποιες σελίδες επισκέπτονται οι χρήστες, από ποιες διευθύνσεις προέρχονται οι επισκέπτες μας, ποια προγράμματα περιήγησης χρησιμοποιούν οι χρήστες και πώς κινούνται στον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα σχετικά με την επίσκεψή σας μόνο για σκοπούς συγκέντρωσης. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών μας και να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και τις επιδόσεις του ιστοτόπου μας.
 • Η Baxter μπορεί να παρέχει ενσωματωμένα βίντεο στους ιστοτόπους της.  Αυτού του είδους τα ενσωματωμένα βίντεο φιλοξενούνται από τρίτους παρόχους βίντεο, περιλαμβάνοντας, αλλά χωρίς να περιορίζονται, στα Youtube (Google).  Εάν κάνετε κλικ στο «play» (αναπαραγωγή) στο βίντεο που είναι ενσωματωμένο στον ιστότοπο της Baxter, ο τρίτος πάροχος βίντεο μπορεί να θεωρήσει το κλικ σας στο «play» ως συγκατάθεση να χρησιμοποιήσει cookie ειδικά για τον τρίτο πάροχο του εν λόγω βίντεο.

Μη με παρακολουθείτε

Η Baxter δεν παρακολουθεί τους χρήστες σε αυτόν τον ιστότοπο σε βάθος χρόνου και σε ιστοτόπους τρίτων με σκοπό την παροχή στοχευμένης διαφήμισης και συνεπώς δεν ανταποκρίνεται σε σήματα «Do Not Track» (DNT, Μη παρακολούθηση). Ωστόσο, κάποιοι ιστότοποι τρίτων μερών παρακολουθούν τις δραστηριότητές περιήγησής σας όταν σας εμφανίζουν το περιεχόμενο, πράγμα που τους επιτρέπει να προσαρμόσουν τι σας παρουσιάζουν.

Διαδικτυακά προειδοποιητικά σήματα (web beacon)

Οι ιστοσελίδες μας παρέχουν ηλεκτρονικές εικόνες (αποκαλούνται «gif ενός pixel» ή «διαδικτυακό προειδοποιητικό σήμα») που μας επιτρέπουν να μετρήσουμε τις προβολές σελίδων ή την πρόσβαση στα cookie μας. Γενικά, οποιαδήποτε ηλεκτρονική εικόνα στο πλαίσιο μιας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου του διαφημιστικού πλαισίου (ad banner), μπορεί να δράσει ως διαδικτυακό προειδοποιητικό σήμα. Τα διαδικτυακά προειδοποιητικά σήματα είναι, κατά κανόνα, πολύ μικρά αρχεία, μεγέθους 1 επί 1 pixel, σε μορφή πλαισίου, αλλά η παρουσία τους μπορεί να γίνουν εύκολα ορατά εντός του προγράμματος Internet Explorer κάνοντας κλικ στο «View» (Προβολή) και στη συνέχεια στο «Source» (Πηγή). Τα διαδικτυακά προειδοποιητικά σήματα είναι τόσο μικρά με σκοπό να μη χρησιμοποιηθεί πολύτιμος χώρος στην οθόνη του υπολογιστή που χρησιμοποιείται καλύτερα για την εμφάνιση χρήσιμου περιεχομένου. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε διαδικτυακά προειδοποιητικά σήματα σε ενημερωτικά δελτία μορφής HTML, τα οποία περιέχουν γραφικά που στέλνονται σε συνδρομητές που έχουν επιλέξει να είναι συνδρομητές (opt in) με σκοπό να μετρηθεί ο αριθμός των ενημερωτικών δελτίων που έχουν διαβαστεί. Επιπλέον, ορισμένα δίκτυα διαφήμισης που παρέχουν διαφημίσεις στους ιστοτόπους μας μπορεί να χρησιμοποιήσουν διαδικτυακά προειδοποιητικά σήματα εντός των ευκρινώς ορατών διαφημίσεων πλαισίου. Τα διαδικτυακά προειδοποιητικά σήματά μας δεν συλλέγουν ούτε συγκεντρώνουν, παρακολουθούν ή κοινοποιούν οποιεσδήποτε Προσωπικές Πληροφορίες για τους επισκέπτες του ιστοτόπου μας. Είναι απλά η τεχνική που χρησιμοποιούμε για τη σύνταξη των ανώνυμων, αθροιστικών στατιστικών στοιχείων μας για τη χρήση του ιστοτόπου.

Διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP)

Οι διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) είναι μοναδικά αναγνωριστικά, που εκχωρούνται αυτόματα σε κάθε υπολογιστή κατά τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Συλλέγουμε πληροφορίες για τη διεύθυνση IP από οποιονδήποτε επισκέπτη στους ιστοτόπους μας και τις καταγράφουμε μόνο για τους σκοπούς διαχείρισης των συστημάτων. Οι διευθύνσεις IP δε χρησιμοποιούνται για ταυτοποίηση. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να καταρτίσουμε αθροιστικές δημογραφικές πληροφορίες και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της παρούσας τοποθεσίας και να βελτιώσουμε τις λειτουργίες της. Δε συνδέουμε διευθύνσεις IP με οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι προσωπικά ταυτοποιήσιμες.

Google Analytics

Το Google Analytics αποτελούν στοιχεία των Ιστοτόπων της Baxter. Με τη χρήση των cookies, το Google Analytics συλλέγει και αποθηκεύει δεδομένα όπως χρόνος επίσκεψης, επισκεφθείσες σελίδες, χρόνος που δαπανήθηκε σε κάθε σελίδα των Baxter Ιστοτόπων, διεύθυνση IP και τύπος λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείται στις συσκευές που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση της Τοποθεσίας της Baxter. Με τη λήψη και χρήση μιας προσθήκης (plugin) προγράμματος περιήγησης που παρέχεται από τη Google (διατίθεται εδώ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout), μπορείτε να επιλέξετε να καταργήσετε τη συνδρομή σας (opt out) στο Google Analytics.

Ασφάλεια

Εφαρμόζουμε εύλογα και κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία κατά της απώλειας, εσφαλμένης χρήσης και παραποίησης οποιωνδήποτε Προσωπικών Πληροφοριών που λαμβάνουμε αναφορικά για εσάς μέσω των Τοποθεσιών της Baxter. Διατηρούμε εύλογα πρότυπα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών Πληροφοριών που διατηρούμε. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για την ασφάλεια των Προσωπικών Πληροφοριών σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected] ή να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται κατωτέρω.

Τρόπος υποβολής καταγγελίας

Η Baxter έχει αναλάβει τη δέσμευση να διασφαλίζει ότι οι καταγγελίες και διαφορές που αφορούν τις πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων διερευνώνται και επιλύονται. Για τον λόγο αυτό, έχουμε αναπτύξει μια διαδικασία χειρισμού καταγγελιών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αποτελεί πρόθεσή μας να επιλύουμε όλες τις καταγγελίες μέσω αυτής της διαδικασίας.

Η Baxter σέβεται την ιδιωτικότητά σας και, αν έχετε υποβάλει κάποιον προβληματισμό στη Baxter, έχουν θέσει το ζήτημά σας στη Διεργασία Χειρισμού Καταγγελιών που προορίζεται για τη διερεύνηση και τη λήψη ενεργειών για την επίλυση των προβληματισμών σας.

Τα ερωτήματα ή οι καταγγελίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπορεί να υποβάλλονται στη Baxter μέσω διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικώς ή ταχυδρομικώς στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο τέλος της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Αν έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τις πρακτικές μας χειρισμού πληροφοριών ή άλλες πτυχές της προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών πληροφοριών σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected]

Μπορείτε, επίσης, να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας στη διεύθυνση [email protected] ή με φαξ στο 224-948-2876, μέσω της Τηλεφωνικής Γραμμής Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης στο 1-844-294-5418 ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Baxter International Inc., ATTN: Chief Privacy Officer/Data Protection Officer, Global Privacy Office, 1 Baxter Parkway, Deerfield, IL USA 60015.

Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση: 

Μαρίνου Αντύπα 47 & Ανάφης, Νέο Ηράκλειο 14121

+302102880000

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Μπορούμε περιοδικά να επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όσον αφορά την περιγραφή νέων χαρακτηριστικών, προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουμε στον Ιστότοπο και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη χρήση από εμάς των πληροφοριών που σας αφορούν. Αν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα αναρτήσουμε ανακοίνωση στον παρόν Ιστότοπο πριν τεθεί σε ισχύ η αλλαγή. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα σελίδα για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τις πρακτικές μας αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.  Δε θα προβούμε σε οποιαδήποτε ουσιωδώς διαφορετική χρήση ή νέα κοινολόγηση των προσωπικών πληροφοριών σας σε άλλον οργανισμό που χρησιμοποιεί τις Προσωπικές Πληροφορίες σας για τους ίδιους σκοπούς του οργανισμού, εκτός εάν σας ενημερώσουμε και σας δώσουμε την ευκαιρία εναντίωσης.