Νεφρολογική φροντίδα

Νεφρολογική φροντίδα

Η δέσμευσή μας για την αναμόρφωση της νεφρολογικής φροντίδας εστιάζεται στην κοινή συνεργασία μας με σκοπό να πετύχουμε καλύτερη έκβαση για τους ασθενείς σας κατά την πορεία της θεραπείας τους, υποστηρίζοντας τα υψηλότερα πρότυπα και την πρόσβαση στη φροντίδα.

Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) αποτελεί μια επείγουσα και αυξανόμενη παγκόσμια πρόκληση. Εκτιμάται ότι υπάρχουν 4 εκατομμύρια ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (ΝΑΤΣ) παγκοσμίως και εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν διαγνωσθεί. Αυτή η κατάσταση προβλέπεται να αυξάνεται ετησίως. Ενώ ο πληθυσμός των ασθενών σας αυξάνεται, ο χρόνος και οι διαθέσιμοι πόροι σας δεν αυξάνονται. Κατανοούμε ότι χρειάζεστε καινοτομίες με νόημα και υπηρεσίες που θα σας βοηθήσουν να παρέχετε καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα σε περισσότερους ασθενείς.

Για περισσότερα από 60 έτη, έχουμε συνεργαστεί με τη νεφρολογική κοινότητα για να εστιάσουμε στην πρωτοπορία της φροντίδας τόσο στην αιμοκάθαρση (ΑΚ) όσο και στην περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ) και διατηρούμε αυτό το πρωτοποριακό πνεύμα σήμερα με τις νέες θεραπείες, όπως η διευρυμένη αιμοκάθαρση (HDx) και η απομακρυσμένη διαχείριση ασθενών.

Εξέλιξη της νεφρολογικής φροντίδας

Πρόσβαση

Σας βοηθάμε να διευρύνετε την πρόσβαση στη φροντίδα με διαφορετικούς τρόπους, παρέχοντας τεχνολογίες και υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη νεφρολογική φροντίδα που παρέχεται σε διαφορετικές τοποθεσίες (κατ’ οίκον και στη μονάδα τεχνητού νεφρού) και διευρύνουν την αποτελεσματικότητα διαχείρισης των πρακτικών σας.

 

Ποιότητα

Η δέσμευσή μας για ποιοτική φροντίδα καθοδηγείται από την πεποίθηση ότι, αν και τα τρέχοντα μοντέλα φροντίδας είναι καλά, υπάρχει η δυνατότητα διεύρυνσης αυτών των μοντέλων μέσω ουσιαστικών καινοτομιών.  

Απλοποιημένη φροντίδα

Η καινοτομία απλοποιεί την υλικοτεχνική υποστήριξη της θεραπείας, η οποία μπορεί να μειώσει την ψυχολογική και σωματική επιβάρυνση της φροντίδας.

Nurse looking at a tablet

Οδηγώντας την καινοτομία με την πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης ασθενών SHARESOURCE.

Το SHARESOURCE διευρύνει το πεδίο πρόσβασής σας, επιτρέποντας την παρακολούθηση των προτύπων συμμόρφωσης των ασθενών κατ’ οίκον, το οποίο μπορεί να επιτρέψει μια πιο έγκαιρη παρέμβαση. Η πλατφόρμα τηλεϊατρικής είναι η μόνη παγκοσμίως διαθέσιμη αμφίδρομη τεχνολογία που σας επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση της θεραπείας από την κλινική σας. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει τη δυνατότητα να αλλάξετε την συνταγογραφημένη ιατρική συνταγή του ασθενούς εξ αποστάσεως. Οι ασθενείς που χρησιμοποιούν την αυτοματοποιημένη συσκευή ΠΚ με το SHARESOURCE έχουν αναφέρει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για την πραγματοποίηση της θεραπείας τους κατ’ οίκον1. Ομοίως, οι επαγγελματίες υγείας αναφέρουν αύξηση των προληπτικών ιατρικών συμβουλών προς τους ασθενείς και των προσαρμογών των ιατρικών συνταγών ΑΠΚ2-3, οι οποίες μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση των ενδεχόμενων επιπλοκών που μπορεί να οδηγήσουν σε νοσηλεία. Οι επαγγελματίες υγείας αναφέρουν, επίσης, μείωση στη χρήση πόρων και του σχετιζόμενου κόστους4. Το SHARESOURCE χρησιμοποιείται με τη Συσκευή ΑΠΚ HOMECHOICE CLARIA.

Προτεινόμενα προϊόντα

HOMECHOICE CLARIA with SHARESOURCE thumbnail

HOMECHOICE CLARIA με SHARESOURCE για Νεφρολογική Φροντίδα

Η συσκευή αυτοματοποιημένης περιτοναϊκής κάθαρσης (ΑΠΚ) HOMECHOICE CLARIA με την πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης ασθενών SHARESOURCE έχει φιλικά για τον χρήστη χαρακτηριστικά που βοηθούν τους ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου να διαχειριστούν την κατ’ οίκον θεραπεία περιτοναϊκής κάθαρσης (ΠΚ), ενώ τους κρατά σε απομακρυσμένη σύνδεση με τους επαγγελματίες υγείας τους.

Η συσκευή ΑΠΚ HOMECHOICE CLARIA με την πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης ασθενών SHARESOURCE έχει εγκριθεί σε επιλεγμένες χώρες στην Ευρώπη, Ασία και Λατινική Αμερική.

Για την ασφαλή και κατάλληλη χρήση του HOMECHOICE CLARIA με την πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης ασθενών SHARESOURCE και του φίλτρου THERANOVA, ανατρέξτε στις αντίστοιχες Οδηγίες Χρήσης, το Εγχειρίδιο Χειριστή ή τον Οδηγό Χρήστη.

Σχετικοί κεντρικοί τίτλοι