Συνεργάτες και προμηθευτές

Συνεργάτες και προμηθευτές

Συνεργασία με τη Baxter σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Μαζί με τους συνεργάτες και προμηθευτές μας, εργαζόμαστε για να παρέχουμε καινοτόμα προϊόντα και θεραπείες που σώζουν και προστατεύουν τις ζωές σε ασθενείς και επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης ανά τον κόσμο.

Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να βρίσκουμε συνεχώς νέους τρόπους βελτίωσης της περιβαλλοντικής μας απόδοσης και προώθησης της διαφορετικότητας των προμηθευτών, και όλα αυτά ενώ καλλιεργούμε την καινοτομία για να αντιμετωπίσουμε τις ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας των ασθενών, τόσο σήμερα όσο και στις δεκαετίες που θα έλθουν.

Προμηθευτές της Baxter

Λαμβάνουμε υπ’ όψιν διάφορους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες, καθώς ενσωματώνουμε τις βιώσιμες πρακτικές στις διεργασίες προμηθειών μας. Συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές μας για να εντοπίσουμε ευκαιρίες που θα βελτιώσουν την περιβαλλοντική απόδοση, όπως η μείωση της χρήσης ενέργειας, της εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και των αποβλήτων. Προωθούμε, επίσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλη τη βάση των προμηθευτών μας και επιδιώκουμε να μεγιστοποιήσουμε τις ευκαιρίες προμηθειών από εταιρείες μικρού μεγέθους ή εταιρείες που ανήκουν σε μειονότητες, γυναίκες, ΛΟΑΤ, ανάπηρα άτομα και απόστρατους, ενεργώντας προδραστικά για τον εντοπισμό κατάλληλων προμηθευτών.

Νέοι προμηθευτές

Λαμβάνουμε υπ’ όψιν την τιμή, την ποιότητα, τα περιβαλλοντικά κριτήρια και άλλους παράγοντες κατά την επιλογή και αξιολόγηση των προμηθευτών μας. Το πράττουμε αυτό με σκοπό να αναπτύξουμε βιώσιμα σχέδια ανάπτυξης και να δημιουργήσουμε υγιείς συνεργασίες σε όλους τους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επιχείρηση eCommerce

Ο αυτοματισμός των εμπορικών συναλλαγών μπορεί να βοηθήσει την εξοικονόμηση, την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια σε όλους τους κύκλους εσόδων. Υποστηρίζουμε τόσο την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (Electronic Data Interchange, EDI) για την άμεση σύνδεση μεταξύ παρόχου και προμηθευτή και το διαδικτυακό εμπόριο, το οποίο συνδέει αγοραστές και πωλητές μέσω μιας κοινής τεχνολογικής πλατφόρμας για την πραγματοποίηση παραγγελιών και την λήψη τιμολογίων online. Είμαστε, επίσης, μέρος του δικτύου Global Healthcare Exchange (GHX), της πρώτης διαδικτυακής ανταλλαγής (προμηθευτών) για τον τομέα υγείας.

Επιχείρηση BioPharma Solutions

Μέσω της παραγωγής προϊόντων τρίτων κατ' ανάθεση, συνεργαζόμαστε με φαρμακευτικές εταιρείες για την υποστήριξη των στόχων εμπορευματικοποίησής τους, παρέχοντας επιστημονική τεχνογνωσία, λύσεις στείρας παραγωγής προϊόντων τρίτων κατ' ανάθεση, συστήματα παρεντερικής χορήγησης και προσαρμοσμένες υπηρεσίες υποστήριξης για να ανταποκριθούν στις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα προϊόντα παρεντερικής διατροφής.