Εταιρική ευθύνη

Εταιρική ευθύνη

«Πιστεύουμε ότι η αποστολή μας να σώζουμε και να διατηρούμε ζωές είναι η απόλυτη δήλωση εταιρικής ευθύνης. Η παγκόσμια επίπτωση στα προϊόντα, στην παρουσία και στις δραστηριότητές μας θα αξιολογούνται πάντα μέσω αυτού του πρίσματος, καθώς αγγίζουμε τις ζωές των ασθενών, του κλινικού προσωπικού, των κοινοτήτων, των εργαζόμενων και άλλων ομάδων πολιτών ανά τον κόσμο.» Almeida, Πρόεδρος Δ.Σ. και CEO

Για πάνω από 85 έτη, η Baxter κάνει σημαντική διαφορά για ασθενείς και δημιουργεί κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική αξία που διαρκεί στις κοινότητες τις οποίες υπηρετούμε. Οι εργαζόμενοί μας διακατέχονται από πάθος για την αποστολή μας, η οποία αποτυπώνεται στο χαρτοφυλάκιό μας που αποτελείται από προϊόντα διάσωσης και διατήρησης της ζωής, για την έμφαση που δίνουμε στην περιβαλλοντική διαχείριση, για τη δέσμευσή μας στη καινοτομία και την αδιακύβευτη αφοσίωσή μας στις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές.

Corporate Responsibility Report Cover Image

Κάνουμε σημαντική διαφορά: Η έκθεση εταιρικής ευθύνης της Baxter

Είμαστε περήφανοι για τη μακροχρόνια αφοσίωσή μας στην εταιρική ευθύνη και τη δέσμευσή μας στην κοινοποίηση πληροφοριών για τις προτεραιότητες, τα προγράμματα και την απόδοσή μας.

Charitable giving and grants

Δωρεές και χορηγίες για κοινωφελείς σκοπούς

Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες και τους οργανισμούς που επιδρούν θετικά και με διάρκεια προς όφελος των μη προνομιούχων και μειονεκτούντων.

Η αύξηση της πρόσβασης στον τομέα υγεία, η προώθηση της ευμάρειας των κοινοτήτων όπου ζουν και εργάζονται οι εργαζόμενοί μας και η ενθάρρυνση της καινοτομίας του αύριο είναι βασικά στοιχεία της αποστολής μας να σώζουμε και να διατηρούμε ζωές και θεμελιώδες στοιχείο για τους φιλανθρωπικούς στόχους μας.

Sustainable operations, health and safety

Βιώσιμες Λειτουργίες

Η έμφασή μας στην περιβαλλοντική διαχείριση αφορά στην υποκίνηση από τη βιωσιμότητα όλων των παραγωγικών λειτουργιών και της εφοδιαστικής αλυσίδας μας παγκοσμίως.

Προσπαθούμε να μειώνουμε συνεχώς το περιβαλλοντικό αποτύπωμά μας με τη χρήση της ενέργειας, του νερού και των πρώτων υλών με αποτελεσματικό τρόπο, ενώ μειώνουμε τα απορρίμματα και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Διαβάστε περισσότερα για τις προσπάθειές μας σε αυτόν τον τομέα στο τμήμα Λειτουργίες της τελευταίας Έκθεσης Εταιρικής Ευθύνης μας.

Διαβάστε την Έκθεση Εταιρικής Ευθύνης μας

Σχετικοί κεντρικοί τίτλοι