Πρότυπα για προμηθευτές της Baxter

Πρότυπα για προμηθευτές της Baxter

Για συνεργασία με την Baxter σε επιχειρηματικό επίπεδο, οι προμηθευτές και άλλοι επιχειρηματικοί εταίροι πρέπει να συμφωνήσουν ότι θα τηρούν τα Πρότυπά μας σε ό,τι αφορά τους Προμηθευτές της Baxter.

Τα πρότυπα αυτά καθορίζουν τις πολιτικές και ορίζουν τις κοινές προσδοκίες δεοντολογικής συμπεριφοράς στις συναλλαγές με την Baxter. Οι ομάδες Ποιότητας Προμηθευτών και Προμηθειών καθώς και Διαχείρισης Προμηθευτών, αξιολογούν και εγκρίνουν όλους τους σημαντικούς προμηθευτές πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε αγορά υλικών, εξαρτημάτων, προϊόντων ή υπηρεσιών.

Εκτός αυτού, το Πρότυπο Ποιότητας Προμηθευτών και τα Πρότυπα Δεοντολογίας & Συμμόρφωσης εξειδικεύονται στα ζητήματα βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της καταναγκαστικής και παιδικής εργασίας, των προτύπων απασχόλησης, της μείωσης αποβλήτων και ενέργειας και της δεοντολογίας για όλους τους Προμηθευτές.

Τα έγγραφα των Προτύπων Δεοντολογίας & Συμμόρφωσης για τους Προμηθευτές της Baxter διατίθενται για λήψη μέσω Acrobat® Reader στις ακόλουθες γλώσσες: