Ιατρικές Υποθέσεις - Ιατρική Πληροφόρηση

Ιατρικές Υποθέσεις - Ιατρική Πληροφόρηση

Το τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης εργάζεται για την ενημέρωση και την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών επί των προϊόντων μας παρέχοντας πληροφορίες κλινικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος, οι οποίες μπορούν να υποστηρίζουν τη λήψη κλινικών αποφάσεων.

Email: [email protected]

Medical Information Team

Bruno Francione

Medical Information Scientist

Email: [email protected]

(Παρέχεται υποστήριξη και πληροφόρηση μόνο στα Αγγλικά).

Νοσοκομειακά προϊόντα: 1-800-933-0303

Εντατική θεραπεία

Νοσοκομειακή φροντίδα

Διατροφική φροντίδα

Χειρουργική φροντίδα

 

Renal Clinical Help Line (RCHL)

Περιτοναϊκή Κάθαρση & Αιμοκάθαρση: 1-888-736-2543, Επιλογή #2

Θεραπεία συνεχούς υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας: 1-888-404-ICON (4266)

 

Γενικές πληροφορίες παραγωγής

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον κατάλογο προϊόντων.