Παγκόσμιες Τεχνικές Υπηρεσίες

Παγκόσμιες Τεχνικές Υπηρεσίες

Η ομάδα Παγκόσμιων Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σα στόχο την παροχή τεχνικής υποστήριξης για τις αντλίες έγχυσης, αυτοματοποίηση φαρμακείου και νεφρολογικά προϊόντα που κατασκευάζονται ή και διανέμονται από την Baxter Healthcare.